Töötuba: Vaba joonistus

Vaba joonistus

Vaba joonistus on tuttav sõnapaar paljudele, kes tegelevad kunstiga või on sellest huvitatud. Nüüdisaegse kunsti tulekuga on kadunud nõue, et kunstiteos peab ilmtingimata kujutama midagi reaalset. Tänapäevane joonistamine on pigem oma mõtete ja tunnete väljendamine ning sõnumi edasiandmine või siis lihtsalt teraapiline nauditav tegevus, kui reaalsuse üks ühele kopeerimine. Küsimus on pigem selles, kas ja kuidas seda õpetada, hinnata ja tagasisidestada.

Vabastava joonistamise töötuba on kõigile, kes naudivad tänapäevast kunsti ja tahavad tunda rõõmu joonistamisest. Samuti sobib see lapsevanematele, õpetajatele ja teistele lastega tegelevatele spetsialistidele, kes tahavad lapsi julgustada ennast vabalt kunstiliselt väljendama või aidata neil üle saada trotslikkusest joonistamise ja üldisemalt kunsti suhtes. Töötoas teeme läbi praktilisi harjutusi ja jagame nippe, kuidas panna ka kõige tõrksam laps joonistamist armastama.  Kasutame kvaliteetseid Winsor&Newton markereid, Lyra viltpliiatseid ja Derwent pliiatseid.  Samuti on ruumi akvarellile ja süsile. Töötoa lõpuks valmib nüüdisaegne joonistus.

Juhendaja: Lemme Hirv

Koolituse viib läbi Lemme Hirv, kes on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute eriala ning omandas 2018 EKA ja TLÜ kunstiõpetaja erialal magistrikraadi. Oma lõputöös uuris ta vabastava joonistamise mõju õpilastele ning töötas välja tervikliku meetodi tänapäevase joonistamise õpetamiseks. Praegu töötab ta kunstiõpetajana Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis ja Loovalt Tulevikku koolis.